МЕСЕЦ МАРТ 2013 – WORKSHOPS & PARTIES

Месец МАРТ 2020 – Workshops & Parties at Ritmo

МЕСЕЦ МАРТ 2013 – WORKSHOPS & PARTIES

1 Март – Петък
       20.30 – 21.30ч. < Lady Styling – всички нива*
       21.30 – 22.30ч. < Bachata – средно ниво
       22.30 – 02.30ч. < SALSA PARTY /Dress Code: Червено & Бяло/

8 Март – Петък
       20.30 – 21.30ч. < Spinning – всички нива*

15 Март – Петък /FOOTWORK DAY/
       20.30 – 21.30ч. < Salsa Footwork  – всички нива* (разделяме се на две групи: начинаещи/напреднали)
       21.30 – 22.30ч. < Cha Cha Footwork – всички нива* (разделяме се на две групи: начинаещи/напреднали)

16 Март – Събота
       21.30 – 22.30ч. < KIZOMBA с Ванги и Мариана (Salsa La Vista) – начинаещо ниво *NEW
       22.30 – 02.30ч. < SALSA PARTY

22 Март – Петък
       20.30 – 21.30ч. < Lady Styling – средно ниво
       21.30 – 22.30ч. < Lady Styling – начинаещи

29 Март – Петък
       20.30 – 21.30ч. < Bachata – начинаещи
21.30 – 01.30ч. < SALSA PARTY

*за всички нива
Тези уроци са отворени за всеки, независимо от нивото или стила на танцуване. Участието в тези уроци не изисква предварителна подготовка или опит в дадения танц.