МЕСЕЦ ЮНИ (JUNE) 2010 – WORKSHOPS & PARTIES

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2010 – WORKSHOPS, CAMP, PARTIES

МЕСЕЦ ЮНИ (JUNE) 2010 – WORKSHOPS & PARTIES

4.06.2010г. – Петък (Friday)
19.00 – 20.30ч. < lady style >
20.30 – 22.00ч. < man style >

11.06.2010г. – Петък (Friday)
19.00 – 20.00ч. < workshop bachata >
20.00 – 22.30ч. < social party >

18.06.2010г. – Петък (Friday)
19.00 – 20.00ч. < spinning class >
20.00 – 21.30ч. < lady/man style >

25.06.2010г. – Петък (Friday)
19.00 – 20.00ч. < body movement >
20.30 – 00.00ч. < Caribbean Party >

Уроците и партитата са отворени за всички!