Проекти


Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 27 юли 2020г. “Студио Ритмо” ООД сключи административен договор с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособсност”, в качестово й на Управляващ орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проект и главна цел:
Проект BG16RFOP002-2.073-5372-C01, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и запазване на работните места.
Бенефициент: Студио Ритмо ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 27 юли 2020 г.
Край: 27 октомври 2020 г.

Допълнителна информация представяме в изискуемия от Управляващия орган формат на този линк: PDF файл.


Имаме удоволствието да Ви информираме, че “Студио Ритмо ООД” е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие и национално финансиране.

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Проект и главна цел:
Проект BG16RFOP002-2.095-3768. Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: Студио Ритмо ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 4 009.03 лв.
Начало: 22.01.2021г.
Край: 22.04.2021г.

Допълнителна информация представяме в изискуемия от Управляващия орган формат на този линк: PDF файл.